CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TRANG WEB. Tổng công ty thiết kế và xây dựng Việt Nam thông qua việc sở hữu website này được quyền sử dụng toàn bộ các thông tin cá nhân thu thập được từ người dùng. Việc sử dụng các thông tin cá nhân này bao gồm địa chỉ, tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ email..v.v. của người dùng.
Về việc lưu trữ thông tin, chúng tôi cam kết sử dụng hệ thống bảo mật thông tin chặt chẽ để đảm bảo thông tin cá nhân không bị rò rỉ cho bên thứ 3.
Mục đích sử dụng thông tin: chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân và lịch sử cho các mục đích sau đây. Khi sử dụng thông tin cá nhân và lịch sử cá nhân cho các mục đích khác ngoài các mục đích sau, chúng tôi sẽ giải thích lí do và xin phép sự chấp thuận từ người dùng.
Mục đích thông báo cho người dùng thông tin về các dịch vụ đặc biệt hoặc để liên lạc với người dùng khi cần thiết
Tiết lộ thông tin: Ngoại trừ các trường hợp bên dưới, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân và lịch sử cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng. (không bao gồm các tài liệu thống kê không thể xác định thông tin cá nhân).
Trường hợp có sự đồng ý của người dùng về việc tiết lộ thông tin, trường hợp nhận được yêu cầu chính thức từ các cơ quan pháp luật như công an hay toà án, các hành động của người dùng trên website trái với điều khoản dịch vụ của công ty chúng tôi có khả năng ảnh hưởng đến tài sản và quyền lợi của công ty chúng tôi.
Về việc thay đổi chính sách bảo mật: Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trên trang web này nếu có những thay đổi quan trọng trong chính sách bảo mật. Về những điểm thay đổi khác, chúng tôi khuyến khích bạn tự xác nhận trên web này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu có vấn đề nào xảy ra mà nguyên nhân đến từ việc bạn đã không xác nhận thông tin trên web.