Works

factory
WORKS No, 62

VINA BAG

 • Category RENTAL FACTORY
 • Location KIZUNA Ⅲ
 • Record Date 2024/2

Works

Restaurant & Bar
WORKS No, 61

CHIYODA SUSHI

 • Category Central Kitchen
 • Location District 2
 • Record Date 2024/1

Works

Restaurant & Bar
WORKS No, 60

CHATERAISE GRANDVIEW

 • Category Restaurant Interior Work
 • Location 175 Nguyen Duc Canh Street, Grand View Complex, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
 • Record Date 2023/12
 • Remark
  CHATERAISE GRANDVIEW Shop which is constructed and ran by TDC has opened on 8th Dec, 2023.

 

Works

office
WORKS No, 59

WASHIN CHEMICAL INDUSTRY

 • Category OFFICE RENOVATION・FACTORY MAINTENANCE
 • Location AMATA
 • Record Date 2023/11

Works

factory
WORKS No, 58

ROME FASTENER VIETNAM

 • Category Rental factory interior design and construction
 • Location KIZUNA Ⅰ
 • Record Date 2023/11
  ※Only office area can be shown

Works

Restaurant & Bar
WORKS No, 57

RAMEN KIMURA

 • Category Restaurant Interior Design&Construction
 • Location District 10
 • Record Date 2023/07

 

Works

factory
WORKS No, 56

CHATERAISE

 • Category Rental factory interior design and construction
 • Industrial Park  Kizuna Ⅲ
 • Record Date 2023/04

Works

Vay thu nhập trên DoctorDong internet Tại DoctorDong

Chuyên gia y tế Đồng thực sự là một nền tảng tài chính cho những người cộng sự thực sự từ tiến lên cặp thủ tục đơn giản, ngay lập tức. Nhưng nó cung cấp các chương trình cải tiến rõ ràng và linh hoạt.

vay tiền nhanh không qua app

Từ Việt Nam, ngày càng có nhiều thị trường cung cấp các khoản vay theo phút dành cho mục đích sử dụng di động. Một số dịch vụ đảm bảo giá cả vùng Caribbean. (more…)

Works

office
WORKS No, 55

Residential Interior Work

 • Category Residential Interior Work
 • Location Ho Chi Minh City
 • Record Date 2023/01

Works

factory
WORKS No, 54

MUGEGAWA SEIKO

 • Category Rental factory interior design and construction
 • Industrial Park Vinh Loc
 • Record Date 2022/04