Works

factory
WORKS No, 54

MUGEGAWA SEIKO

 • Category Rental factory interior design and construction
 • Industrial Park Vinh Loc
 • Record Date 2022/04

Works

office
WORKS No, 53

V.VN (Office Interior)

 • Category Office interior work
 • Area 75㎡
 • Record Date 2022/03

Works

factory
WORKS No, 52

RICOH VIETNAM

 • Category Rental factory interior design and construction ,(& outside-cafeteria)
 • Industrial Park KIZUNA2
 • Record Date 2022/02

 

Works

factory
WORKS No, 51

KAI METAL ASIA

 • Category Nhà máy mới
 • Area 5,548㎡
 • Industrial Park Tan Phu Trung
 • Record Date 2021

 

Works

office
WORKS No, 50

Văn phòng mới của TDC

 • Category Office Interior work
 • Area 232 
 • Location Binh Thanh
 • Record Date 06/2021

Works

factory
WORKS No, 49

MEINAN

 • Category Cải tạo nhà xưởng
 • Area 1500 ㎡
 • Industrial Park Linh TrungⅡ
 • Record Date 2021/03/31

Works

factory
WORKS No, 48

MT GARMENT

 • Category Cho thuê thiết kế nội thất nhà xưởng
 • Industrial Park KIZUNA 3
 • Record Date 2020/06/29

Works

factory
WORKS No, 47

LEUCO

 • Category Cho thuê thiết kế nội thất nhà xưởng
 • Industrial Park  KIZUNA 3
 • Record Date 2020/04/07

Works

factory
WORKS No, 46

CHUBURIKA

 • Chuyên  Mục mở rộng thiết kế và thi công nhà máy
 • Khu vực 1680 
 • Khu công nghiệp Long Hau
 • Ngày ghi 2020

Works

factory
WORKS No, 45

VNM

 • Chuyên  Mục mở rộng thiết kế và thi công nhà máy
 • Khu vực 6,500㎡
 • Khu công nghiệp Bien Hoa
 • Ngày ghi 2020