Works

factory
WORKS No, 35

CÔNG TY TNHH MTV MARIGOLD GLOBAL RESOURCES

  • Category Cải tạo và sửa chữa nhà máy thuê sẵn
  • Area 1,534㎡
  • Industrial Park KIZUNA2
  • Record Date 2017