Works

factory
WORKS No, 14

CÔNG TY TNHH TOYOTSU VEHITECS VIỆT NAM

  • Category Cải tạo và sửa chữa nhà máy thuê sẵn
  • Area 1,000㎡/2,200㎡/2,000㎡/2,700㎡
  • Industrial Park Vinh Loc/My Phuoc3
  • Record Date 2014/2015/2018