Works

factory
WORKS No, 43

CÔNG TY TNHH USUI BRUSH VIỆT NAM

  • Category Cải tạo và sửa chữa nhà máy thuê sẵn
  • Area 1,200㎡
  • Industrial Park Tan Thuan
  • Record Date 2019