Works

factory
WORKS No, 39

CÔNG TY TNHH MTV YUMOTO VIỆT NAM

  • Category Cải tạo và sửa chữa nhà máy thuê sẵn
  • Area 600㎡
  • Industrial Park KIZUNA 3
  • Record Date 2018