Works

factory
WORKS No, 46

CHUBURIKA

  • Chuyên  Mục mở rộng thiết kế và thi công nhà máy
  • Khu vực 1680 
  • Khu công nghiệp Long Hau
  • Ngày ghi 2020