Works

factory
WORKS No, 45

VNM

  • Chuyên  Mục mở rộng thiết kế và thi công nhà máy
  • Khu vực 6,500㎡
  • Khu công nghiệp Bien Hoa
  • Ngày ghi 2020