Works

factory
WORKS No, 23

Công ty TNHH DID ELECTRONICS Việt Nam

  • Category Nhà máy mới/Cải tạo nhà máy và xây nhà ăn
  • Area 5,200㎡/5,200㎡
  • Industrial Park Linh Trung 2/Linh TrungⅡ
  • Record Date 2015/2017