Works

factory
WORKS No, 22

CÔNG TY TNHH MAY MT VIỆT NAM

  • Category Cải tạo và sửa chữa nhà máy thuê sẵn
  • Area 2,000㎡
  • Industrial Park Kizuna
  • Record Date 2015