Works

factory
WORKS No, 2

Công Ty TNHH Meinan Việt Nam

  • Category Mở rộng nhà máy/Nhà để xe máy và xe đạp
  • Area 2500㎡/5,000㎡/4600㎡
  • Industrial Park Linh Trung 2/Linh Trung 3/Linh TrungⅡ
  • Record Date 2012/2015/2018