Works

factory
WORKS No, 1

Công Ty Tnhh Chubu Rika (Việt Nam)

  • Category Nhà máy mới/Cải tạo và sửa chữa nhà máy thuê sẵn
  • Area 2000㎡/5,000㎡/650㎡
  • Industrial Park Tan Thuan/Long Hau
  • Record Date 2012/2013/2016