Works

Restaurant & Bar
WORKS No, 404

BAR LOUNGE「OIRAN」

 • Category Cải tạo sửa chữa
 • Area 160㎡
 • Location Ngo Van Nam
 • Record Date 2014

 

Works

Restaurant & Bar
WORKS No, 403

BAR BACCANO!

 • Category Trang trí nội thất
 • Area 110㎡
 • Location Le Thanh Ton
 • Record Date 2014

 

Works

office
WORKS No, 301

CÔNG TY TNHH GTS VIỆT NAM

 • Category Hoàn thiện nội thất văn phòng
 • Area 120㎡
 • Location Binh Thanh
 • Record Date 2014

 

Works

factory
WORKS No, 21

Công Ty TNHH Nakashima Việt Nam

 • Category Nhà máy mới
 • Area 800㎡
 • Industrial Park My Phuoc3
 • Record Date 2014

 

Works

factory
WORKS No, 19

STARLILY, INTERNATIONAL, INC. VIETNAM INDUSTRY

 • Category Cải tạo và sửa chữa nhà máy thuê sẵn
 • Area 500㎡
 • Industrial Park Kizuna
 • Record Date 2014

 

Works

factory
WORKS No, 14

CÔNG TY TNHH TOYOTSU VEHITECS VIỆT NAM

 • Category Cải tạo và sửa chữa nhà máy thuê sẵn
 • Area 1,000㎡/2,200㎡/2,000㎡/2,700㎡
 • Industrial Park Vinh Loc/My Phuoc3
 • Record Date 2014/2015/2018