Works

Restaurant & Bar
WORKS No, 405

SUSHI-BE Da Nang

 • Category Trang trí nội thất
 • Area 100㎡
 • Location Da Nang
 • Record Date 2015

 

Works

office
WORKS No, 304

CÔNG TY TNHH ATOM LIVIN TECH VIỆT NAM

 • Category Hoàn thiện nội thất văn phòng
 • Area 70㎡
 • Location D1
 • Record Date 2015

 

Works

factory
WORKS No, 23

Công ty TNHH DID ELECTRONICS Việt Nam

 • Category Nhà máy mới/Cải tạo nhà máy và xây nhà ăn
 • Area 5,200㎡/5,200㎡
 • Industrial Park Linh Trung 2/Linh TrungⅡ
 • Record Date 2015/2017

 

Works

factory
WORKS No, 22

CÔNG TY TNHH MAY MT VIỆT NAM

 • Category Cải tạo và sửa chữa nhà máy thuê sẵn
 • Area 2,000㎡
 • Industrial Park Kizuna
 • Record Date 2015