Works

Restaurant & Bar
WORKS No, 406

Nhà hàng Nhạt Bản SHO

 • Category Xây nhà hàng mới
 • Area 400㎡
 • Location Quy Nhon
 • Record Date 2018

 

Works

Restaurant & Bar
WORKS No, 405

SUSHI-BE Da Nang

 • Category Trang trí nội thất
 • Area 100㎡
 • Location Da Nang
 • Record Date 2015

 

Works

Restaurant & Bar
WORKS No, 404

BAR LOUNGE「OIRAN」

 • Category Cải tạo sửa chữa
 • Area 160㎡
 • Location Ngo Van Nam
 • Record Date 2014

 

Works

Restaurant & Bar
WORKS No, 403

BAR BACCANO!

 • Category Trang trí nội thất
 • Area 110㎡
 • Location Le Thanh Ton
 • Record Date 2014

 

Works

Restaurant & Bar
WORKS No, 402

Ami’s room Organic Esthetique

 • Category Trang trí nội thất
 • Area 70㎡
 • Location Le Thanh Ton
 • Record Date 2013