Works

factory
WORKS No, 44

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ABLE TÂY SƠN

 • Category Nhà máy mới
 • Area 6,000㎡
 • Industrial Park Tay Son
 • Record Date 2019

 

Works

factory
WORKS No, 43

CÔNG TY TNHH USUI BRUSH VIỆT NAM

 • Category Cải tạo và sửa chữa nhà máy thuê sẵn
 • Area 1,200㎡
 • Industrial Park Tan Thuan
 • Record Date 2019

 

Works

Restaurant & Bar
WORKS No, 407

SNOW 8

 • Category Trang trí nội thất
 • Area 20㎡
 • Location Quận 10
 • Record Date 2019

 

Mở cửa Kem Tuyết hàng tại Trường Đại Học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh