Works

factory
WORKS No, 10

Công Ty TNHH Rượu Thực Phẩm

 • Category Thiết bị vệ sinh
 • Area 30㎡
 • Industrial Park Tan Thuan
 • Record Date 2013

 

Works

factory
WORKS No, 9

CÔNG TY TNHH SANSHIN CHEMICAL INDUSTRY VIỆT NAM

 • Category Công tác cẩu trục
 • Area 
 • Industrial Park VSIP 1
 • Record Date 2013

 

Works

factory
WORKS No, 8

Công ty TNHH PRONICS Việt Nam

 • Category Phòng sạch
 • Area 20㎡
 • Industrial Park Tan Thuan
 • Record Date 2013

 

Works

factory
WORKS No, 7

CÔNG TY TNHH CHUUBU KOUGYOU VIỆT NAM

 • Category Nhà máy mới
 • Area 1,500㎡
 • Industrial Park My Phuoc3
 • Record Date 2013

 

Works

factory
WORKS No, 6

CÔNG TY TNHH ISHO VIỆT NAM

 • Category Nhà máy mới
 • Area 3,000㎡/2,000㎡
 • Industrial Park My Phuoc3/My Phuoc4
 • Record Date 2013/2015

 

Works

factory
WORKS No, 4

Công Ty TNHH Shinwa Việt Nam

 • Category Nhà máy mới
 • Area 2000㎡
 • Industrial Park My Phuoc3
 • Record Date 2013

 

Works

factory
WORKS No, 1

Công Ty Tnhh Chubu Rika (Việt Nam)

 • Category Nhà máy mới/Cải tạo và sửa chữa nhà máy thuê sẵn
 • Area 2000㎡/5,000㎡/650㎡
 • Industrial Park Tan Thuan/Long Hau
 • Record Date 2012/2013/2016

 

Works

factory
WORKS No, 2

Công Ty TNHH Meinan Việt Nam

 • Category Mở rộng nhà máy/Nhà để xe máy và xe đạp
 • Area 2500㎡/5,000㎡/4600㎡
 • Industrial Park Linh Trung 2/Linh Trung 3/Linh TrungⅡ
 • Record Date 2012/2015/2018