Works

factory
WORKS No, 40

CÔNG TY TNHH ICHIOKA SEIKA VIỆT NAM

 • Category Cải tạo và sửa chữa nhà máy thuê sẵn
 • Area 1,000㎡
 • Industrial Park Long Duc
 • Record Date 2018

 

Works

factory
WORKS No, 39

CÔNG TY TNHH MTV YUMOTO VIỆT NAM

 • Category Cải tạo và sửa chữa nhà máy thuê sẵn
 • Area 600㎡
 • Industrial Park KIZUNA 3
 • Record Date 2018

 

Works

factory
WORKS No, 38

Công Ty TNHH Marubeni Lumber Việt Nam

 • Category Nhà máy mới
 • Area 5,000㎡
 • Industrial Park Quy Nhon
 • Record Date 2018

 

Works

factory
WORKS No, 35

CÔNG TY TNHH MTV MARIGOLD GLOBAL RESOURCES

 • Category Cải tạo và sửa chữa nhà máy thuê sẵn
 • Area 1,534㎡
 • Industrial Park KIZUNA2
 • Record Date 2017

 

Works

factory
WORKS No, 28

Công Ty TNHH Ohta Việt Nam

 • Category Nhà máy mới
 • Area 4,600㎡
 • Industrial Park Amata
 • Record Date 2016

 

Works

factory
WORKS No, 23

Công ty TNHH DID ELECTRONICS Việt Nam

 • Category Nhà máy mới/Cải tạo nhà máy và xây nhà ăn
 • Area 5,200㎡/5,200㎡
 • Industrial Park Linh Trung 2/Linh TrungⅡ
 • Record Date 2015/2017

 

Works

factory
WORKS No, 22

CÔNG TY TNHH MAY MT VIỆT NAM

 • Category Cải tạo và sửa chữa nhà máy thuê sẵn
 • Area 2,000㎡
 • Industrial Park Kizuna
 • Record Date 2015

 

Works

factory
WORKS No, 21

Công Ty TNHH Nakashima Việt Nam

 • Category Nhà máy mới
 • Area 800㎡
 • Industrial Park My Phuoc3
 • Record Date 2014

 

Works

factory
WORKS No, 19

STARLILY, INTERNATIONAL, INC. VIETNAM INDUSTRY

 • Category Cải tạo và sửa chữa nhà máy thuê sẵn
 • Area 500㎡
 • Industrial Park Kizuna
 • Record Date 2014

 

Works

factory
WORKS No, 14

CÔNG TY TNHH TOYOTSU VEHITECS VIỆT NAM

 • Category Cải tạo và sửa chữa nhà máy thuê sẵn
 • Area 1,000㎡/2,200㎡/2,000㎡/2,700㎡
 • Industrial Park Vinh Loc/My Phuoc3
 • Record Date 2014/2015/2018